Treningstider på Ørsta stadion vår/sommar/haust 2021

26. april - 24. juni og 23. august - 30. september. 

I samband med covid-19-pandemien kan det på kort varsel verte endringar i opplegget. Det er treningar i små grupper på 20 og færre. Smittevernsreglar vert praktiserte på treningane, og vi følgjer retningslinene frå myndigheitene og friidrettsforbundet. 

6-7 år  (Oppstart 4. mai)

 • Tysdag kl 18:00 - 19:00 Løp, hopp og kast (Bjørnar og Arve)

8-9 år  (Oppstart 4. mai)

 • Tysdag kl 18:00 - 19:00 Løp, hopp og kast (Grethe og Anette)

10-12 år

 • Tysdag kl 18:00 - 19:30 Løp og kast (Trenar Olve, Tone)
 • Torsdag kl 18:00 - 19:00 Hopp og kast (Trenar Olve, Anita, Ingrid)

13 år og eldre

 • Måndag 17:30-19:00 Langsprint og spenst. (Trenar Kari)
  • (Utøvarane  varmar opp sjølve under leiing av dei eldste utøvarane. Trenar kjem kl 18.)
 • Tysdag 18:30-20:00 Hopp og kast (Trenar TBA)
 • Torsdag 18:00-20:00 Kortsprint, hekk, kast, mellom- og langdistanse (Trenar Kari, Erik og Michele)

Gruppa for 13 år og eldre har og opplegg i sommarferien.

 

For nye medlemer: Møt opp på treningane og snakk med trenar om å bli medlem. Eller send epost til orstail.friidrett@gmail.com

 

Trenarar 13 år og eldre

 • Kari Lundestad Myrold - sprint (måndag og torsdag)
 • Åse Øyehaug - hopp og kast (før sommaren)
 • Sigrid Vartdal - hopp og kast (før sommaren)
 • Erik Drange Tønnessen - alle øvingar (torsdagar)
 • Michele Tharaldsen Hoggen - mellom- og langdistanse (torsdagar)
 • Elin Opsal - konsulent, opplegg for langsprint

 

Trenarar 10-12 år

 • Olve Øyehaug
 • Ingrid Aarflot Ryste
 • Tone Bjørdalsbakke Saure
 • Anita Almestad Kristiansen

 

Trenarar 8-9 år

 • Anette Driveklepp Aam og fleire

 

Trenarar 6-7 år

 • Arve Haugland og fleire

 

 

 

 

 

 

 

Treningstider Ørsta IL friidrett vinteren 2020/201

For perioden 2. november og til slutten av april - inne i Ørstahallen, ute på overbygd løpebane og på Ørsta stadion

UTESESONGEN STARTAR 26. APRIL FOR 10 ÅR OG ELDRE. MEIR INFO KJEM MED DET FØRSTE.

I samband med covid-19-pandemien er kan det vere at det vert endringar i opplegget. Det er treningar i små grupper på 20 og færre. Smittevernsreglar vert praktiserte på treningane, og vi følgjer retningslinene frå myndigheitene og friidrettsforbundet. 

Friidrettsgruppa ønskjer velkomne til vintersesongen 2020/2021! Treningane startar første veka i november for dei som er 2011-modellar og eldre.

For dei yngste (9 år og yngre) startar treningane opp att i slutten av april.

10-12 år (2009-2011-modellar)

 • Tysdag kl 18-19: Løp, hopp, spenst, styrke (inne) - Ørstahallen - løpebana og kanskje litt i gymsal
 • Torsdag kl 18-19: Løp, hopp, kast, spenst, styrke (inne) - Ørstahallen - løpebana og gymsal

 

13 år og eldre (2008-modellar og eldre)

 • Måndag 18.00 - 19.30: Langsprint (ute) frammøte utanfor Ørstahallen (kl 19.00-19.30 er det spenst)
 • Tysdag 18.00 - 19.30: Spenst, styrke og hopp (inne) - Ørstahallen - gymsal
 • Torsdag 18.00 - 19.00: Kortsprint (ute) - frammøte utanfor Ørstahallen
 • Lang- og mellomdistanse trenar saman med sprint, men med eige opplegg.
 • I tillegg arbeider vi med å få til meir kasttrening for 13 år og eldre. 

Spydseglet er snart klart inne i Ørstahallen. Då vert det også innandørs spydtrening. 

 

Treng foreldrehjelp for å klare å gjennomføre vintertreningane

I samband med covid 19-pandemien er vi heilt avhengige av hjelp på treningane frå foreldra denne vinteren for å klare å gjennomføre treningane. 

Vi må ha foreldrehjelparar som kan ta ansvar for å hente og vaske utstyr, tørke av overflater i garderobe etter trening. Vi kan og trenge foreldre som kan bidra litt på sjølve treningane, t.d. ved fråvær frå trenarane. 

Trenarar og hjelparar:

10-12 årsgruppa:

 • Ingrid Aarflot Ryste (tysdag)
 • Grethe Flatjord (tysdag)
 • Yngve Vadstein (torsdag)
 • Åse Øyehaug (torsdag)
 • Olve Øyehaug (torsdag og ein del tysdagar)

13 år og eldre-gruppa

 • Kari Lundestad Myrold - sprint (måndag og torsdag)
 • Åse Øyehaug - spenst, styrke og teknikk (tysdagar)
 • Sigrid Vartdal - spenst, styrke og teknikk (tysdagar)
 • Elin Opsal - spenst, styrke og teknikk, og opplegg for langsprint (tysdagar)
 • Erik Drange Tønnessen - alle øvingar (varierer kva dagar han er med)
 • Michele Tharaldsen Hoggen - vikar/hjelpar måndag/torsdag 
 • Ole Jørgen Ose - slegge, diskos (dag ikkje bestemt endå)

N.B.! Mellom- og langdistanse-utøvarane må gjere avtale med Elin om opplegg.

 

 

 

 

Treningstider på Ørsta stadion vår/sommar/haust 2020

For perioden 17. august og ut september - ute på Ørsta stadion

I samband med covid-19-pandemien er det inntil vidare avgrensa treningstilbod, og kun trening for aldersgruppene 8 år og eldre. Det er treningar i små grupper på 20 og færre. Smittevernsreglar vert praktiserte på treningane, og vi følgjer retningslinene frå myndigheitene og friidrettsforbundet. Det kan kome endringar.

Det er ikkje fellestreningar for aldersgruppene 8 år og yngre (rekruttane) inntil vidare.

Sjå nasjonale retningsliner for friidrett i samband med covid-19-pandemien på: https://www.friidrett.no/nyheter/kjoreregler-for-organisert-trening-i-nfif/

Rekruttar 8-9 år (2011 og 2012-modellar): Tysdag kl 18-19.

10-12 år (2008 og 2010-modellar): Tysdag kl 18-19.

13 år og eldre: Måndag kl 17 og torsdag kl 18.

Vel møtt til nye og gamle utøvarar.

NB! Vi deler inn i grupper på 20 eller færre. Foreldre med i det talet på 20. Dersom mange foreldre ønsker å følge rekruttane kan det derfor vere at det kun er plass til foreldre som hjelper til under treningane. I så fall må andre vere på tribunen eller utanfor stadion.

 

Treningar for vinteren 2020/2021:

Det vert trening for dei som er 10 år og eldre, som før.

Vi har halltid tysdagar og torsdar kl 18. For dei eldste vert det truleg også trening ute måndagar kl 18.

Vi kjem tilbake med endelege avklaring om detaljar rundt vintertreningane i løpet av oktober.

 

 

 

 

 

 

Treningstider på Ørsta stadion vår/sommar/haust 2020

For perioden 14. april og ut september - ute på Ørsta stadion

Oppdatert 9. april 2020

I samband med covid-19-pandemien er det inntil vidare avgrensa treningstilbod, og kun trening for aldersgruppene 10 år og eldre. Det er treningar i små grupper på 20 og færre. Smittevernsreglar vert praktiserte på treningane, og vi følgjer retningslinene frå myndigheitene og friidrettsforbundet. 

Det er ikkje fellestreningar for aldersgruppene 9 år og yngre (rekruttane) inntil vidare.

Sjå nasjonale retningsliner for friidrett i samband med covid-19-pandemien på: https://www.friidrett.no/nyheter/kjoreregler-for-organisert-trening-i-nfif/

Treningstider 13 år og eldre (gjeld frå 11. mai):

 • Måndag 17:00 (kl 18 den 11. mai): Løp (sprint og mellom/langdisanse) og spenst
 • Torsdag 18:00: Løp (sprint og mellom/langdisanse) og spenst

Treningstider 10-12 år  (gjeld frå 12. mai):

 • Tysdag 18:00: Løp og spenst

 

Endringar vert publiserte her og på Facebook-gruppa til Ørsta IL friidrett.

 

Har du spørsmål: Send epost til orstail.friidrett@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Treningstider Ørsta IL friidrett vinter 2019-2020

For perioden 1. november 2019 til slutten av april 2020: 

Innetreningane er i Ørstahallen. Frammøte alle utetreningar på framsida av Ørstahallen. 

10-12 år

Tysdag
17.30 - 18.30 Spenst og styrke (inne) - Ørstahallen gymsal bane 1 (trenar Olve)
Torsdag
18.30 - 19.30 Løp og hopp (inne) - Ørstahallen løpebana (trenar Olve og Yngve)

13 år og eldre

Måndag
18.00 - 19.30 Langsprint (ute) frammøte utanfor Ørstahallen (kl 19.00-19.30 er det spenst)  (trenar Kari)

Tysdag
17.30 - 19.00 Spenst, styrke og hoppp (inne) - Ørstahallen løpebana og gymsal bane 1  (trenar Elin)

Torsdag
18.30 - 19.30 Kortsprint (ute) - frammøte utanfor Ørstahallen (trenar Kari) 

18.30 - 19.30 Mellom- og langdistanse (ute) frammøte utanfor Ørstahallen (trenar Elin)
19:30 - 20:30 Spenst og styrke (inne) gymsal bane 3 (trenar Elin)

Kasttreningar for 15 år og eldre etter avtale med trenar Svein-Egil

For dei som er 15 år og eldre vert det ein del individuelt tilpassa treningar som avvik frå oppsettet over. Trenaren avtalar dette med utøvarane. 

Det kan i tillegg verte nokre tilpassa treningar for aldersgruppa 13 år og eldre. Det avtalar trenar med utøvarane. 

2010-modellane vert rekna som 10-åringar f.o.m. no.
Treningar for dei som er 9 år (2011-modellar) og yngre startar opp att i slutten av april 2020.

Halltider i Ørstahallen

Friidrettsgruppa har følgjande tider i vintersesongen 2019-2020 i Ørstahallen:

Løpebane med hoppegrop
Tysdag kl 18:00 - 19:00

Torsdag kl 18.30 - 19:30

Gymsal (handballflate)
Tysdag kl 17:30 - 18:30 (bane 1)
Torsdag kl 19.30 - 20:30 (bane 3
 
Løpebane under tak
Denne er til fri disposisjon til alle grupper - ingen booking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treningstider på Ørsta stadion vår/sommar/haust 2019

I perioden 23. april til 21. juni og 19. august til 27. september.

 

Måndag  Aldersgruppe Aktivitet Trenar

17:00 - 18:30 etter 15. mai

18:00 - 19:30 før 15. mai

13 år og eldre Langsprint og spenst Kari
       
Tysdag      
18:00 – 19:00 Rekrutt (< 10 år) Løp, hopp og kast Olve og fleire
18:00 – 19:30 10-12 år Løp og kast Olve, Svein-Egil og fleire
18:30 – 20:00 13 år og eldre Hopp og kast Elin, Svein Egil og Michele
       
Torsdag      
18:00 – 19:00 10-12 år Hopp og kast Elin, Olve og fleire
18:00 – 20:00 13 år og eldre Kortsprint og kast Kari og Svein Egil 


Treningar på stadion for alle aldersgrupper startar tysdag 23. april 2019 (første aktivitet er gateløp i Vikegata). 

Treningane ute held fram ut september. 12 år og yngre har ikkje fellestrening i sommarferien. Eige program for 13 år og eldre i sommarferien vert informert om seinare.

For nye medlemer: Møt opp på treningane og snakk med trenar om å bli medlem. Eller send epost til orstail.friidrett@gmail.com

Siste fellestrening for 13+ er 19. september. Etter det vert det eigentrening og alternativ trening fram til vintersesongen startar i overgangen oktober/november.

 

 

 

**********************************

 

 

 

 

Februar-april 2019: Treningstider i den nye Ørstahallen og ute på Ørsta stadion

For perioden måndag 11. februar til søndag 14. april.

Innetreningane er i Ørstahallen. Frammøte alle utetreningar på framsida av Ørstahallen. 

10-12 år

Måndag
18.00 - 19.00 Løpstrening (inne) - Ørstahallen løpebana (trenar Olve)
Onsdag
18.00 - 19.00 Styrke/spenst (inne) - Ørstahallen løpebana (trenar Olve)

13 år og eldre

Måndag
18.00 - 19.30 Langsprint (ute) frammøte utanfor Ørstahallen (kl 19.00-19.30 er det spenst)  (trenar Kari)

Tysdag
18.30 - 20.00 Spenst, styrke og kast (inne) - Ørstahallen løpebana og gymsal bane 1  (trenar Elin, Michele og Svein-Egil)

Torsdag
18.00 - 19.30 Kortsprint og kast (inne) - Ørstahallen løpebana og gymsal bane 1 (trenar Kari og Svein-Egil) - det kan på sikt bli hopptrening og denne dagen

18.00 - 19.30 Mellom- og langdistanse (ute) frammøte utanfor Ørstahallen (trenar Elin)

Kasttreningar for 15 år og eldre etter avtale med trenar

For dei som er 15 år og eldre vert det ein del individuelt tilpassa treningar som avvik frå oppsettet over, og enkelte treningar vert lagde til Ulsteinhallen. Trenaren avtalar dette med utøvarane. 

Det kan i tillegg verte nokre tilpassa treningar for aldersgruppa 13 år og eldre. Det avtalar trenar med utøvarane. 

2009-modellane vert rekna som 10-åringar f.o.m. no.
Treningar for dei som er 9 år (2010-modellar) og yngre startar opp att i mai 2019.

Halltider

Friidrettsgruppa har følgjande tider i den nye Ørstahallen frå og med 11. februar:

Løpebane
Måndag kl 18 - 19

Tysdag kl 18:30 - 20
Onsdag kl 18 - 19
Torsdag kl 18 - 19:30

Bane 1 (handballflate) 
Tysdag kl 19 - 20

Torsdag kl 18 - 19 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Vinter 2018/19: Treningstider ute på Ørsta stadion og inne i hall vinteren 2018-2019

For perioden torsdag 1. november til søndag 10. februar.

Frammøte alle utetreningar på Ørsta stadion. Innetreningane er i Ørstahallen og på Vikemarka skule (og Ulsteinhallen for 15 år og eldre).

10-12 år

Måndag
18.00 - 19.00 Løpstrening (ute) - frammøte på Ørsta stadion
Onsdag
17.00 - 18.00 Styrke/spenst (inne) - Ørstahallen 

13 år og eldre

Måndag
18.00 - 19.30 Langsprint - frammøte på Ørsta stadion (kl 19.00-19.30 er det spenst)  
Tysdag
19.00 - 21.00 Styrke - Vikemarka skule
Onsdag
17.00 - 18.00 Spenst - Ørstahallen på ungdomsskulen (Ulsteinhallen for 15 år og eldre) 
Torsdag
18.00 - 19.00 Kortsprint - på/ved Ørsta stadion 

For dei som er 15 år og eldre vert det ein del individuelt tilpassa treningar som avvik frå oppsetter over, og enkelte onsdagstreningar vert lagde til Ulsteinhallen. Trenaren avtalar dette med utøvarane.

For 13-14 åringane vert i utgangspunktet alle onsdagstreningane i Ørstahallen. 

Det kan i tillegg verte nokre tilpassa treningar for aldersgruppa 13 år og eldre. Det avtalar trenar med utøvarane.

Dei som er 13 år og eldre bør vere med på minst ei utetrening i veka, i tillegg til innetreningane.
2009-modellane vert rekna som 10-åringar f.o.m. no.
Treningar for dei som er 9 år (2010-modellar) og yngre startar opp att i mai 2019.

 
***

 

 

 

Treningstider på Ørsta stadion vår/sommar/haust 2018

I perioden 17. april til 21. juni og 20. august til 27. september

Treningstider vinteren 2018/19 vert som tidlegare år. Vintertreningane startar opp i november.

 

Måndag  Aldersgruppe Aktivitet Trenar
17:00 - 18:30  13 år og eldre Langsprint og spenst Kari
       
Tysdag      
18:00 – 19:00 Rekrutt (< 10 år) Løp, hopp og kast Olve og fleire
18:00 – 19:30 10-12 år Løp og kast Olve, Svein-Egil og fleire
18:30 – 20:00 13 år og eldre Hopp og kast Elin, Svein Egil og Michele
       
Torsdag      
18:00 – 19:00 10-12 år Hopp og kast Elin, Olve og fleire
18:00 – 20:00 13 år og eldre Kortsprint og kast Kari og Svein Egil 


Treningar på stadion for dei som er 9 år (2009-modellar) og yngre starta opp att tysdag 24. april 2018. 

Utetreningar for 10 år og eldre starta tysdag 17. april.

Utetreningar for 13 år og eldre starta måndag 16. april.

Treningane ute held fram ut september. 12 år og yngre har ikkje fellestrening i sommarferien.

For nye medlemer: Møt opp på treningane og snakk med trenar om å bli medlem. Eller send epost til orstail.friidrett@gmail.com

Siste fellestrening for 13+ er 20. september. Etter det vert det eigentrening og alternativ trening fram til vintersesongen startar i overgangen oktober/november.

 

Sommartrening 2018

 • 13+: I sommar i perioden 25. juni - 19. august har gruppa 13 år og eldre treningar til tidene som er sett opp under. P.g.a. at mange er vekkreist på ferie så avtalar trenarane direkte med utøvarane om opplegg.
 • 12 år og yngre: For 12 år og yngre er det ikkje fellestreningar i sommar. Vi oppmodar til eigentrening. Oppstart etter ferien er tysdag 21. august.

 

 

Gamle treningstider

 

Vinter 2017/18: Treningstider ute på Ørsta stadion og inne i hall vinteren 2017-2018

Vintertreningane pågår i perioden onsdag 1. november til søndag 8. april.
Frammøte alle utetreningar på Ørsta stadion. Innetreningane er i Ørstahallen og på Vikemarka skule (og Ulsteinhallen for 15 år og eldre).

10-12 år

Måndag
18.00 - 19.00 Løpstrening (ute) - frammøte på Ørsta stadion (trenar Olve)
Onsdag
17.00 - 18.00 Styrke/spenst (inne) - Ørstahallen (trenar Olve)

13 år og eldre

Måndag
18.00 - 19.30 Langsprint - frammøte på Ørsta stadion (kl 19.00-19.30 er det spenst)  (trenar Kari)

Tysdag
19.00 - 21.00 Styrke - Vikemarka skule (trenar Elin, Svein-Egil, Michele)

Onsdag
17.00 - 18.00 Spenst - Ørstahallen på ungdomsskulen (Ulsteinhallen for 15 år og eldre) (trenar Erik, Elin, Svein-Egil)

Torsdag
18.00 - 19.00 Kortsprint - på/ved Ørsta stadion (trenar Kari)

Fredag (for 15 år og eldre)
15.30 til 16.45/17.00 Styrketrening på Topp trening/ Fysio1 (NB!!! Kun eigentrening ut året 2017. Må derfor vere medlem på Topp trening.)

For dei som er 15 år og eldre vert det ein del individuelt tilpassa treningar som avvik frå oppsetter over, og enkelte onsdagstreningar vert lagde til Ulsteinhallen. Trenaren avtalar dette med utøvarane.

For 13-14 åringane vert i utgangspunktet alle onsdagstreningane i Ørstahallen. 

Det kan i tillegg verte nokre tilpassa treningar for aldersgruppa 13 år og eldre. Det avtalar trenar med utøvarane.

Dei som er 13 år og eldre bør vere med på minst ei utetrening i veka, i tillegg til innetreningane.
2008-modellane vert rekna som 10-åringar f.o.m. no.
Treningar for dei som er 9 år (2009-modellar) og yngre startar opp att i mai 2018.

 

 

Treningstider på Ørsta stadion vår/sommar/haust 2017 i perioden 1. mai til 21. juni og 21. august til 29. september.

Måndag  Aldersgruppe  Trenarar (og øvingar)
17:00 - 18:30 etter 15. mai
18:00 – 19:30 før 15. mai 
13 år og eldre Kari (Langsprint og spenst)
     
Tysdag    
18:00 – 19:00 Rekrutt (< 10 år) Olve og fleire
18:00 – 19:30 10-12 år Trine/Olve og fleire (løp/spenst/hopp/kast)
18:00 – 19:30 13 år og eldre Erik/Svein Egil (hopp/hekk/kast)
     
Torsdag    
18:00 – 19:00 10-12 år Trine/Olve og fleire (hopp/kast)
18:00 – 20:00 13 år og eldre Kari/Svein Egil (kortsprint/kast)

Utetreningar for 10 år og eldre startar tysdag 18. april.
Treningar på stadion for dei som er 9 år (2008-modellar) og yngre startar opp att tysdag 2. mai 2017. N.B.! Første aktivitet for dei yngste er gateløpet på oppsida av Ørsta ungdomsskule 2. mai

 

Treningane ute held fram ut september. 12 år og yngre har ikkje fellestrening i sommarferien.

For nye medlemer: Møt opp på treningane og snakk med trenar om å bli medlem. Eller send epost til orstail.friidrett(a)gmail.com

 

 

 

 

Treningstider på Ørsta stadion vinteren 2016-2017

Vintertreningane pågår i perioden tysdag 1. november til søndag 9. april.
Frammøte alle utetreningar på Ørsta stadion. Innetreningane er i Ørstahallen og på Vikemarka skule. 

10-12 år

Måndag
18.00 - 19.00 Løpstrening (ute) - frammøte på Ørsta stadion
Onsdag
17.00 - 18.00 Styrke/spenst (inne) - Ørstahallen

13 år og eldre

Måndag
18.00 - 19.30 Langsprint - frammøte på Ørsta stadion (kl 19.00-19.30 er det spenst) 

Tysdag
19.00 - 21.00 Styrke - Vikemarka skule 

Onsdag
17.00 - 18.00 Spenst - Ørstahallen på ungdomsskulen 

Torsdag
18.00 - 19.00 Kortsprint - på/ved Ørsta stadion 

For dei som er 15 år og eldre vert vert enkelte onsdagstreningar verte lagt til Ulsteinhallen. Trenaren avtalar dette med utøvarane. For 13-14 åringane vert i utgangspunktet alle onsdagstreningane i Ørstahallen. 

Det vert i tillegg tilpassa treningar for aldersgruppa 13 år og eldre, m.a. eigne kasttreningar.

Dei som er 13 år og eldre bør vere med på minst ei utetrening i veka, i tillegg til innetreningane.
2007-modellane vert rekna som 10-åringar f.o.m. no.
Treningar for dei som er 9 år (2008-modellar) og yngre startar opp att 2. mai 2017

 
Trenarar i vintersesongen 2016-2017:
10-12 år: Anne Maryan Eriksen, Lene Mari Våge Myklebust, Morten Kjelvik, Olve Øyehaug
13 år og eldre: Kari Lundestad Myrold, Erik Drange Tønnessen, Svein-Egil Johannessen, Hannah Marie Skjeret, Trine Skjeret, Olve Øyehaug
 

*******

 

Treningstider på Ørsta stadion vår/sommar/haust 2016

Treningstider 20. juni - 21. august

 

 • Rekruttar (3-9 år) - fri heile sommaren
 • 10-13 år - fri heile sommaren
 • 14 år og eldre - treningar til vanleg treningstider måndag, tysdag og torsdag. Enkelte dagar vert det eigentrening når alle trenarane er vekkreist på ferie. Eigen epost vert sendt ut til alle som er 14 år og eldre.
 • N.B.! 13-åringar startar treningane igjen måndag 15. august.

 

Vanlege treningstider frå 22. august

Måndag  Aldersgruppe  Trenarar (og øvingar)
17:00 - 18:30 etter 15. mai
18:00 – 19:30 før 15. mai 
13 år og eldre Kari (Langsprint og spenst)
     
Tysdag    
18:00 – 19:00 Rekrutt (< 10 år) Espen/Olve og fleire
18:00 – 19:30 10-12 år Trine/Olve (løp/spenst/hopp/kast)
18:00 – 19:30 13 år og eldre Erik/Svein Egil (hopp/hekk/kast)
     
Torsdag    
18:00 – 19:00 10-12 år Trine/Olve (hopp/kast)
18:00 – 20:00 13 år og eldre Kari/Svein Egil (kortsprint/kast)

Utetreningar for 13 år og eldre startar måndag 4. april, og tysdag 5. april for 10-12 år.
Treningar på stadion for dei som er 9 år (2007-modellar) og yngre startar opp att 2. mai 2016. N.B.! Gateløpet på oppsida av Ørsta ungdomsskule 26. april er og for 9 år og yngre.

Trenarar vår/sommar/haust 2016

Rekruttar (9 år og yngre) 
Espen Rekkedal - allsidig friidrettsaktivitet
Olve Øyehaug - allsidig friidrettsaktivitet

10-12 år
Trine Sørheim Skjeret - hopp/kast/løp
Olve Øyehaug - hopp/kast/løp


13 år og eldre
Kari Lundestad Myrold - løp og spenst (måndag og torsdag)
Erik Drange Tønnessen - hopp, hekk, styrke (tysdag)
Svein-Egil Johnannessen - kast (tysdag og torsdag)

Det kan bli gjort endringar. Oppdatering vert lagt ut på nettsida til Ørsta IL.

 

 

Treningsavgift

Rekrutt Kr 200,- pr. år.
10 år og eldre  Kr 300,- pr. år.
Familiepris  Kr 500,- pr. år.

Hugs at ein må betale medlemskontingent i Ørsta idrettslag for å vere med i ØIL friidrett. Ein må vere medlem i idrettslag for å vere forsikra på treningar og stemne. Hugs lisens for dei som er eldre enn 12 år.

 

 

 

 

 

Gamle treningstider

Treningstider på Ørsta stadion vinteren 2015-2016

Vintertreningane pågår i perioden måndag 2. november til søndag 17. april.
Frammøte alle utetreningar på Ørsta stadion. Innetreningane er i Ørstahallen og på Vikemarka skule.

10-12 år

Måndag
18.00 - 19.00 Løpstrening (ute) - frammøte på Ørsta stadion - Øyvind (og fleire)
Onsdag
17.00 - 18.00 Styrke/spenst (inne) - Ørstahallen - Olve

13 år og eldre

Måndag
18.00 - 19.30 Langsprint - frammøte på Ørsta stadion (kl 19.00-19.30 er det spenst) - Kari

Tysdag
19.00 - 21.00 Styrke - Vikemarka skule - Hannah (og Trine)

Onsdag
17.00 - 18.00 Spenst - Ørstahallen på ungdomsskulen - Erik

Torsdag
18.00 - 19.00 Kortsprint - på/ved Ørsta stadion - Kari

For 13+-gruppa vert enkelte onsdagstreningar verte lagt til Ulsteinhallen. Info vert lagt ut på nettsida, sendt ut på epost og lagt ut på medlemsgruppa på Facebook.

Det vert i tillegg tilpassa treningar for aldersgruppa 13 år og eldre, m.a. eigne kasttreningar.

Dei som er 13 år og eldre bør vere med på minst ei utetrening i veka, i tillegg til innetreningane.
2006-modellane vert rekna som 10-åringar f.o.m. no.
Treningar for dei som er 9 år (2007-modellar) og yngre startar opp att 2. mai 2016

 

 

Treningstider på Ørsta stadion sommaren 2015

Måndag    
17:00 – 18:30  13 år og eldre Kari (Langsprint og spenst)
     
Tysdag    
18:00 – 19:00 Rekrutt (< 10 år) Olve/Karen og fleire
18:00 – 19:30 10-12 år Trine/Maybell/Elin/Erik/Olve (løp/spenst/hopp/kast)
18:00 – 19:30 13 år og eldre Elin/Erik/Svein Egil (hopp/hekk/kast)
     
Torsdag    
18:00 – 19:00 10-12 år Elin/Trine/Maybell/Svein Egil (hopp/kast)
18:00 – 20:00 13 år og eldre Kari/Elin/Svein Egil (kortsprint/høgde/kast)

 

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket